DMCR FACEBOOK

กรมทะเลและชายฝั่ง ร่วมจัดนิทรรศการสิ่งมีชีวิตด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใน “มหกรรม ทส. พบประชาชน"

  • 3 ธ.ค. 2565
  • 144
กรมทะเลและชายฝั่ง ร่วมจัดนิทรรศการสิ่งมีชีวิตด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใน “มหกรรม ทส. พบประชาชน"

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เข้าร่วมงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด : ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงาน ณ ลานหน่วยฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
     ในการนี้ อธิบดี ทช. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของการร่วมจัดงาน ซึ่งกรม ทช. ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้ยกป่าชายเลนขนาดย่อม และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนนำมาโชว์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านป่าชายเลน และด้านทรัพยากรทางทะเล อีกทั้งยังมีกิจกรรมตกขยะจากทะเล และแจกเอกสารเเผ่นพับเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง