DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก

  • 6 ธ.ค. 2565
  • 114
อธิบดี ทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก

       วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก โดยมีนายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)นายสุนทร สุทินเผือก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง และคณะ นางสาวชลาทิพ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมฯ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
       ทั้งนี้ อธิบดี ทช. ได้เน้นถึงการปฏิบัติหน้าที่บริเวณอ่าวไทยตัว ก เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรสำคัญมากมาย แต่ก็มีมลพิษเกิดมากเช่นกัน เนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดน้ำเสีย สารโลหะหนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยทางอาหารของประชาชน ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสำรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล ซึ่งต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์ชายฝั่งทะเลมีความครบถ้วนในทุกมิติ

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง