DMCR NEWS

กรม ทช. การประชุมติดตามผลการดำเนินงานในภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม

  • 12 ม.ค. 2566
  • 273
กรม ทช. การประชุมติดตามผลการดำเนินงานในภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม

          วันที่ 12 มกราคม 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รอง อทช.) เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานในภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม โดยมีนายรัชชัย พรพา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านป้องกันและปราบปราม นายดำรง มูลสาร ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายไพรัตน์ สิทธิพล ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช.
          การประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าคดีบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมแปลงคดีอาญาที่ 907/2562 จังหวัดระนอง และคดีอาญาที่ 200/2562 จังหวัดตรัง พร้อมทั้งติดตามคดีตรวจยึดพื้นที่ตามแผนบิน บริเวณท้องที่ ตําบลคลองฉนาก อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และติดตามความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนทางสายด่วน 1362 กรณีการออกโฉนดบริเวณป่าชายเลนและกั้นรั้วห้ามไม่ให้คนเข้า บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 1 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้มีประชาชนร้องเรียนผ่านระบบ e-petition กรณีมีการบุกรุกป่าชายเลน บริเวณ หมู่ที่ 2 ตําบลเกาะแก้ว อําเภอเมืองเกาะแก้ว จังหวัดภูเก็ต และผ่านระบบ line กรณีพบเห็นว่ามีการขุดบนหาดบริเวณ ซอยกิ่งแก้ว 12 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ รองอธิบดี ทช. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ติดตามเร่งรัดผลคดีในแต่ละคดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมได้มอบหมายให้เร่งทำการตรวจสอบบริเวณที่ได้รับเรื่องร้องเรียน และเร่งดำเนินคดีหากพบว่าผิดกฎหมาย

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง