DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมกับ The Ocean Cleanup ประชุมรับฟังความก้าวหน้าโครงการวิจัยขยะพลาสติกในแม่น้ำ และการดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา

  • 19 ม.ค. 2566
  • 59
กรม ทช. ร่วมกับ The Ocean Cleanup ประชุมรับฟังความก้าวหน้าโครงการวิจัยขยะพลาสติกในแม่น้ำ และการดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา

           วันที่ 19 มกราคม 2565 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยขยะพลาสติกในแม่น้ำ และการดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับผู้แทนจากองค์กร The Ocean Cleanup แห่งราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ นำโดย Mr. Cyril Girardeaux Project Manager Sr. และ Ms. Charlotte de Jong Business Development Manager Jr. นายอัคควัทธ์ พุทธิบุญสวัสดิ์ วิศวกรอาวุโส นางสาวพันทิพา สุทธปัญญา Senior Economic Officer นางสาวศิริมา ว่องตระกูล General Manager นางสาวภัคจิรา ก่อนิธิ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการประจำประเทศไทย และผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ และ รศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผลจากการประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้าดังกล่าว จะนำไปสู่การดำเนินงานวิจัยด้านขยะปากแม่น้ำที่เข้มแข็ง นำไปสู่การจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยในส่วนที่ติดกับตัวเมืองของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบกรุงเทพฯ คาดจะสามารถสกัดขยะพลาสติกได้ประมาณ 80-300 ตันต่อปี และช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร หวังสกัดกั้นขยะพลาสติกในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง