DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน

  • 6 ก.พ. 2566
  • 367
กรมทะเลชายฝั่ง นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ส่วนจัดการเครือข่าย อาสาสมัครและการมีส่วนร่วม โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 35 คน เดินทางมาจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะที่ตกค้างในป่า และปลูกป่าชายเลน เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นการปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง