DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ปฏิบัติการลาดตระเวนทางบก ในพื้นที่จังหวัดชุมพร พร้อมเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำความผิด

  • 7 ก.พ. 2566
  • 165
กรม ทช. ปฏิบัติการลาดตระเวนทางบก ในพื้นที่จังหวัดชุมพร พร้อมเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำความผิด

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 4 ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ปะทิว ชุมพร) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลตำบลปากคลอง ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลปากคลอง ร่วมออกปฏิบัติการลาดตระเวนทางบก ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมประชาสัมพันธ์สายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล 1362 รับแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ในการประสานงานได้ดียิ่งขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง