DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง รับแจ้งพบซากเต่าทะเลเกยตื้น จ.พังงา

  • 15 ก.พ. 2566
  • 276
กรมทะเลชายฝั่ง รับแจ้งพบซากเต่าทะเลเกยตื้น จ.พังงา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 เรื่องพบซากเต่าทะเลเกยตื้นบริเวณใกล้กับ Outrigger Khao Lak Beach Resort ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จึงประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) เข้าจัดการซากในพื้นที่และนำส่งซากให้เจ้าหน้าที่ศวอบ. เพื่อดำเนินการตรวจสอบและชันสูตร จากการตรวจสอบพบเป็นซากเต่ากระ (Eretmochelys imbricata) สภาพซากเน่ามาก ขนาดกระดองยาว 78 เซนติเมตร กระดองกว้าง 70 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 60 กิโลกรัม เพศเมีย โตเต็มวัย ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในระดับปกติ ผลการชันสูตรพบสภาพซากเน่ามาก ผิวหนังเริ่มมีการลอกหลุด พบรอยช้ำขนาดใหญ่จากการพันรัดบริเวณใบพายหน้าและขาหลังทั้งสองข้าง ส่วนของอวัยวะภายในมีสภาพเน่า ทางเดินอาหารพบอาหารตามธรรมชาติภายในกระเพาะและลำไส้ บ่งบอกว่าเต่าสามารถหาอาหารได้ตามปกติก่อนการเสียชีวิต ในลำไส้เล็กพบขยะทะเลเป็นเชือกจำนวน 1 เส้นซึ่งยังไม่ส่งผลให้เกิดการอุดตันในลำไส้ จึงสรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดขึ้นจากการพันรัด โดยพบร่องรอยการพันรัดบริเวณใบพายและขาหลัง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง