DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ลงพื้นที่ติดตามงานด้านการอนุรักษ์เต่าทะเล พื้นที่จังหวัดพังงา

  • 22 ก.พ. 2566
  • 194
กรม ทช. ลงพื้นที่ติดตามงานด้านการอนุรักษ์เต่าทะเล พื้นที่จังหวัดพังงา

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะไข่ทจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ดังนี้
- ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พื้นที่ บ้านแป๊ะโย๊ย ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา
- เจ้าหน้าที่ได้ติดตามผลการฟักตัวของลูกเต่าทะเล พื้นที่หาดทุ่งดาบ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา จำนวน 3 รัง ได้ ดังนี้ รังที่ 1 จำนวนไข่รวม 94 ฟอง มีการฟักตัวของลูกเต่าทะเล จำนวน 23 ตัว ไข่เสีย จำนวน 71 ฟอง รังที่ 2 จำนวนไข่รวม 108 ฟอง มีการฟักตัวของลูกเต่าทะเล จำนวน 64 ตัว ไข่เสีย จำนวน 44 ฟอง รังที่ 3 จำนวนไข่รวม 99 ฟอง มีการฟักตัวของลูกเต่าทะเล จำนวน 49 ตัวไข่เสียจำนวน 50 ฟอง
สรุปผลการติดตามของไข่เต่าทะเลทั้งหมด รวม 301 ฟอง การฟักตัวของลูกเต่าทะเลที่สามารถลงสู่ทะเลได้ปลอดภัย จำนวน 136 ตัว ไข่เต่าเสีย จำนวน 165 ฟอง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง