DMCR NEWS

กรมทะเลชายฝั่ง จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

  • 17 มี.ค. 2566
  • 32
กรมทะเลชายฝั่ง จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 (เวลา 10.00 น.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายทศพร นุชอนงค์ เป็นประธาน ในการนี้มี ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.

 

          ที่ประชุมแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อเรียกร้องของกลุ่ม Beach for life และภาคีเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด 93 องค์กร เรื่องขอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อการปกป้องชายหาด การศึกษาและประเมินความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่งกรณีศึกษา : ระบบหาดอ่าวพังงา เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ ทั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาการแก้ไขปัญหาการกัดเชาะชายฝั่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และพิจารณาคำสั่งแต่งตั้ง "คณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เนินทรายบางเบิด" 

 

 

 

 

 

          จากการประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (15 มี.ค.66) ล่าสุดที่ผ่านมา โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการสรุปเเละประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นการนำเอากำเเพงกันคลื่นทุกขนาดกลับมาทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยระบุสาระสำคัญว่า การประกาศให้กำแพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนและภาครัฐที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝั่ง ช่วยลดความขัดแย้งและนำไปสู่การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ และช่วยให้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการ หรือกิจการ พร้อมทั้งการกำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการกำแพงกันคลื่น เพื่อลดความขัดแย้งและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและนำไปสู่การบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการจัดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง