DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียมรูปโดม ปี 2564 จ.นราธิวาส

  • 18 มี.ค. 2566
  • 70
กรมทะเลชายฝั่ง ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียมรูปโดม ปี 2564 จ.นราธิวาส

วันที่ 15-18 มีนาคม 2566 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยเจ้าหน้าที่ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ได้ลงพื้นที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียมรูปโดม ปี 2564 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวนจัดวาง 920 แท่ง ติดตามหลังการจัดวางระยะ 18 เดือน พบการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตจำพวกเพรียงหิน ปะการังอ่อน ไบรโอซัว ไฮดรอย์ ฟองน้ำ หอยสองฝา หอยทาก เม่นทะเล ปลิงสร้อยไข่มุก เพรียงหัวหอม มีการปกคลุมของสาหร่ายทะเล ไม่พบการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง และปลาที่พบส่วนใหญ่ อาทิ กลุ่มปลากล้วย กลุ่มปลาอมไข่ กลุ่มปลาสลิดหิน กลุ่มปลาทรายขาว กลุ่มปลาสินสมุทร กลุ่มปลาสลิดทะเล กลุ่มปลาสลิดหิน กลุ่มปลากะพง ปลาสร้อยนกเขา ปลากะรัง กลุ่มปลาโนรี กลุ่มปลานกขุนทอง กลุ่มปลาปักเป้า เป็นต้น ทั้งนี้จากการสำรวจจะนำข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการสำรวจติดตามของกรมต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง