DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2566 จ.ระนอง

  • 23 มี.ค. 2566
  • 112
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2566 จ.ระนอง

วันที่ 23 มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 ,ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง, ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7,ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 และกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนตำบลบางริ้น ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์ป่าและป่าชายเลน จังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ. 2566 บริเวณท้องที่บ้านเขาสังข์ หมูที่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเนื้อที่ 45 ไร่ กล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 13,500 กล้า โดยมีนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต้อนรับ ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายให้นายประถม รัสมี ผอ.สทช.6 เป็นผู้แทนในการเข้าร่วม มีหัวหน้าส่วนราชการ ,หน่วยงานภาคเอกชน ท้องที่จังหวัดระนอง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 400 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง