DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมจัดประชุมชี้แจงกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนชายฝั่งบ้านดอนหาร

  • 28 มี.ค. 2566
  • 70
กรม ทช. ร่วมจัดประชุมชี้แจงกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนชายฝั่งบ้านดอนหาร

วันที่ 27 มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมจัดประชุมชี้แจงกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนชายฝั่งบ้านดอนหาร หมู่ที่ 2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ถึงแนวทางการจัดการดำเนินงานแปลงสาธิตผักพื้นบ้าน-อาหารจากป่าชายเลน ภายใต้โครงการ : Implementing the Strategic Action Programme for the South China Sea and Gulf of Thailand (SCS SAP) ในการนี้มีนายอุทัย เดชยศดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชี้แจงกิจกรรม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง