DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวย ระดับต้น ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 1 พ.ค. 2566
  • 1,420

ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครฯอำนวยการระดับต้น.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 44

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง