DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมกับกรม อส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการศึกษาวิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 18 พ.ค. 2566
  • 690
กรม ทช. ร่วมกับกรม อส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการศึกษาวิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

         วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการศึกษาวิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเล และพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  (อทช.รรท.ออส.) นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรม อส. 
         การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการดำเนินโครงการศึกษาวิจัย และโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเล และในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนข้อมูล และดำเนินการด้านสำรวจ ศึกษาวิจัย การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งนำผลการวิจัยหรือข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการร่วมกันในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อหน่วยงาน และประชาชน ต่อไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง