DMCR NEWS

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 6 มิ.ย. 2566
  • 1,226

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองอำนวยการสูง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.91 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 51

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง