DMCR NEWS

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2567

  • 24 ส.ค. 2566
  • 154

ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2567.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
นวัตกรรมที่สร้างความเสมอภาคและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
นวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง