DMCR FACEBOOK

กรม ทช. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

  • 17 ก.ย. 2566
  • 423
กรม ทช. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

วันที่ 17 กันยายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25(เจ๊ะบิลัง สตูล) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวและการมีส่วนร่วม รวมทั้งการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น ณ.บ้านบากันเคย หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา อ.ควนกาหลง จ.สตูล โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา, โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล, เครือข่ายชุมชนตำบลตันหยงโป และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯที่ 25 จำนวน 50 คน โดยมีนายอุสมาน  หมันยาหมีน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป 

เป็นประธาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง