DMCR FACEBOOK

กรม ทช. จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาจังหวัดสตูล

  • 2 ต.ค. 2566
  • 532
กรม ทช. จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ร่วมกับโรงเรียนบ้านลานควาย จังหวัดสงขลา  ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้แก่นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 94 คน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จากสถานที่แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน จากนั้นเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง