DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชยาฝั่ง สำรวจสัตว์ทะเลหายากในแหล่งหญ้าทะเล จ.จันทบุรี และระยอง

  • 1 ธ.ค. 2566
  • 258
กรมทะเลชยาฝั่ง สำรวจสัตว์ทะเลหายากในแหล่งหญ้าทะเล จ.จันทบุรี และระยอง

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) ดำเนินการสำรวจสัตว์ทะเลหายากในแหล่งหญ้าทะเล โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ด้วยวิธี Line-transect จำนวน 44 เส้น 7 เที่ยวบิน บริเวณหาดทุ่งคา ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง อ่าวเพ-หาดสวนสน ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และอ่าวคุ้งกระเบน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี รวมพื้นที่สำรวจ 1,414 ไร่ โดยพบสัตว์ทะเลหายาก 2 ชนิด เฉพาะบริเวณแหล่งหญ้าทะเลอ่าวเพ จังหวัดระยอง ได้แก่
1. พะยูน (Dugong; Dugong dugon) จำนวน 2 ตัว วัดขนาดความยาวตัวจากการคำนวณด้วยภาพจากโดรน พบว่าพะยูนทั้ง 2 ตัว มีความยาว 2.4 เมตร จากการประเมินสุขภาพภายนอก พบว่าพะยูนสภาพร่างกายปกติ มีพฤติกรรมหาอาหาร ว่ายน้ำได้ดี
2. เต่าตนุ (Green turtle; Chelonia mydas) จำนวน 9 ตัว วัดขนาดความยาวตัวจากการคำนวณด้วยภาพจากโดรน พบว่ามีความยาวระหว่าง 46-86 เซนติเมตร จากการประเมินสุขภาพภายนอก พบว่าเต่าทะเลสามารถว่ายน้ำ ดำน้ำ และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ดี โดยพฤติกรรมที่พบเป็นการเข้ามาหากินในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล โดยบริเวณแหล่งหญ้าทะเลดังกล่าวประกอบด้วยหญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง