DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจปัจจัยของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ดิน น้ำ) ในพื้นที่สวนป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 23 ก.พ. 2567
  • 128

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจปัจจัยของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ดิน น้ำ).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง