DMCR FACEBOOK

กรมทะเล เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทรและหาดบ่อดาน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

  • 18 ก.พ. 2567
  • 85
กรมทะเล เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทรและหาดบ่อดาน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทรและหาดบ่อดาน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเจ้าหน้าที่สำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล(เดินเต่า) บริเวณหาดท่าไทรและหาดบ่อดาน ไม่พบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรับมอบเวรและปฎิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง พร้อมตรวจตราดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่า และดูแลบริเวณคอกเต่าและพื้นที่ศูนย์ฯ ให้เรียบร้อย รองรับผู้เข้าเยี่ยมชม อีกทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายากและข้อมูลเต่ามะเฟืองแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม โอกาสนี้นายสุริยะ สอนเสริม ผอ.สสค. ตรวจติดตามดูแลความเรียบร้อย และนายนิพนธ์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติงาน โดยวันนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม จำนวน 120 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง