DMCR FACEBOOK

ขอเชิญทุกท่านรับชม การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย

  • 1 เม.ย. 2567
  • 231
ขอเชิญทุกท่านรับชม การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย

ขอเชิญทุกท่านรับชม การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง