DMCR FACEBOOK

กรมทะเลติดตามการฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบ่อดานพบลูกเต่ามะเฟืองฟักแล้ว

  • 6 เม.ย. 2567
  • 71
กรมทะเลติดตามการฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบ่อดานพบลูกเต่ามะเฟืองฟักแล้ว

          วันที่ 5 เมษายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยนายจักรพันธ์ ม่วงยิ้ม ผอ.สอป., นายสมนึก บุญใหญ่ ผอ.สอท.,นายสุริยะ สอนเสริม ผอ.สอช.,เจ้าหน้าที่ สอท.,เจ้าหน้าที่ ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา),เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน(ศวอบ.) และนายอุทัย กิไพโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ร่วมกันเฝ้าติดตามการฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบ่อดาน หลังพบว่าเมื่อเวลา 06.45 น. ลูกเต่าชุดแรกได้ฟักขึ้นจากหลุมคลานอยู่ในคอกจำนวน 6 ตัว เจ้าหน้าที่เก็บลูกเต่าอนุบาลไว้ และเวลา 19.20 น. ลูกเต่าได้ฟักขึ้นจากหลุม 1 ตัว กระทั้งเวลา 21.10 น. ไม่พบลูกเต่าขึ้นมาจากหลุมเ เจ้าหน้าที่จึงขุดช่วยเหลือลูกเต่าในหลุมอีกจำนวน 6 ตัว รวมลูกเต่าทั้งหมด 13 ตัว จากการตรวจสอบไข่ทั้งหมดพบว่า ไข่ไม่ได้รับการผสม 44 ฟอง ไข่หยุดพัฒนา 22 ฟอง ตายโคม 8 ฟอง ลูกเต่าตายในหลุม 6 ตัว และลูกเต่าอีก 6 ตัว คาดว่าได้ฟักและคลานลงทะเลก่อนแล้ว สรุปมีอัตราการฟัก 60% อัตราการรอดตาย 34.54% สำหรับไข่เต่ามะเฟืองรังนี้ แม่เต่าขึ้นวางไข่เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนไข่ 99 ฟอง ย้ายหลุมฟัก รวมระยะการฟัก 54 วัน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง