DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ทส. ประจำปี 2567

  • 10 เม.ย. 2567
  • 181
กรม ทช. ร่วมพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ทส. ประจำปี 2567

          วันที่ 10 เมษายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะผู้บริหารในสังกัดกรม ทช. เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทและให้พรแก่บุคลากร โอกาสนี้นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดย กระทรวง ทส. ได้ตระหนักและสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามนี้มาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เพื่อพวกเราชาว ทส. ได้มีโอกาส สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสที่เคารพรัก เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทยอีกด้วย

 

 

 

 

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง