DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2567

  • 10 เม.ย. 2567
  • 370
กรมทะเล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2567

          วันที่ 10 เมษายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) มอบหมายให้นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 โอกาสนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมนี้ ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ และประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของ คทช. จังหวัด พร้อมทั้งพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ มีพื้นที่เห็นควรนำพื้นที่ไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 74 พื้นที่ 20 จังหวัด รวมเนื้อที่ 660,906-0-43.78 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 24 พื้นที่ 7 จังหวัด มีเนื้อที่ 124-0-12.37 ไร่

 

 

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง