DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวง ทส. ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

  • 12 เม.ย. 2567
  • 383
กรมทะเล ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวง ทส. ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

          วันที่ 12 เมษายน 2567 (เวลา 11.00 น.) ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ ทช. เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยมี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นประธานการประชุม พร้อมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พล.ต.ท อภิรัติ นิยมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กรุงเทพฯ 
          สำหรับการประชุมในวันนี้มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1. การถ่ายโอนภารกิจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง มติที่ประชุม กตร. เห็นควรให้ถ่ายโอนภารกิจทั้งหมดของ บก.ปทส. ให้ ทส. รับไปดำเนินการ  ในส่วนของกระทรวง ทส. ได้แจ้งยืนยันว่า ยังไม่มีความพร้อมรับภารกิจงานด้าน "การสอบสวน" มาดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมและบุคลากรด้านการสืบสวน โดยกระทรวง ทส. จะทำหนังสือยืนยันความเห็นดังกล่าวให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบต่อไป 2. ความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปราม และข้อมูลด้านต่างๆ ให้กับ ทส. ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อีกทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อประสานการปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจัง ต่อไป

          
เขียนข่าว: อิทธิกร ศิริวัชรธนาตย์ นักจัดการงานทั่วไป

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง