DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ได้รับแจ้งพบเต่าทะเลมีชีวิตติดขยะทะเลที่เกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

  • 13 เม.ย. 2567
  • 111
กรมทะเล ได้รับแจ้งพบเต่าทะเลมีชีวิตติดขยะทะเลที่เกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

          วันที่ 13 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) ได้รับแจ้งจากเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตราด เรื่อง พบเต่าทะเลมีชีวิตติดขยะทะเลที่เกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ทางอุทยานหมู่เกาะช้างจึงได้เข้าช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้ เจ้าหน้าที่ศวทอ. จากการตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ (Green turtle, Chelonia mydas) ขนาดกระดองกว้าง 41 เซนติเมตร ยาว 43.5 เซนติเมตร น้ำหนัก 10.15 กิโลกรัม ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ จากการตรวจร่างกายเต่ายังคงตอบสนองดี พบบาดแผลลึกที่โคนใบพายหน้าข้างซ้ายจนกระดูกแตก มีรอยบาดที่ใบพายหน้าด้านขวาและโคนใบพายหลังซ้ายลึกถึงกล้ามเนื้อ พบเพรียงคอห่านเกาะอยู่ทั่วไปตามกระดองหลัง ทั้งนี้ได้นำเต่ากลับมารักษายังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากจังหวัดระยองเพื่อให้สัตวแพทย์ตรวจโดยละเอียด ฟื้นฟู และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง