DMCR FACEBOOK

กรมทะเล อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว พื้นที่ระยอง จันทบุรี และตราด

  • 15 เม.ย. 2567
  • 93
กรมทะเล อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว พื้นที่ระยอง จันทบุรี และตราด

          วันที่ 15 เมษายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เข้าร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 พื้นที่ 3 จังหวัด ดังนี้
- หาดแสงจันทร์ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
- พื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง
- หาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- หาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปลุกจิตสำนึก และกระตุ้นเตือน ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ ให้มีความตระหนักในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเคารพกฎจราจร การขับขี่ปลอดภัย โดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเรือทรัพยากรฯ และเสื้อชูชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง