DMCR NEWS

"ปิ่นสักก์" อธิบดีกรมทะเล สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กับการจับตาสถานการณ์ทะเลเดือด ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  • 14 พ.ค. 2567
  • 192
"ปิ่นสักก์" อธิบดีกรมทะเล สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กับการจับตาสถานการณ์ทะเลเดือด ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กับการจับตาสถานการณ์ทะเลเดือด ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลกระทบของปะการังที่เฝ้าติดตามในเดือนพฤษภาคม มีจุดไหนเริ่มส่งสัญญาณการฟอกขาวบ้างแล้ว แนวโน้มของสถานการณ์อุณหภูมิน้ำทะลสูงขึ้นจะยาวนานถึงเมื่อไร และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการวิธีการรับมือกับสถานการณ์อย่างไรบ้าง รวมถึงการเก็บเพาะพันธ์ปะการังในศูนย์วิจัย ต่างๆ มีความพร้อมเข้าช่วยฟื้นฟูปะการังในธรรมชาติหลังเสื่อมโทรมมากน้อยเพียงไร อย่างไรก็ตาม กรม ทช. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมรับมือร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ปะการัง รวมถึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาปะการังฟอกขาว โดยมีระบบติดตาม เฝ้าระวัง การตรวจวัดอุณหภูมิใต้ทะเล หากพบน้ำทะเลสูงขึ้นผิดปกติ กรมจะดำเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด โดยการลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาต่อปะการัง รวมถึงลดภัยคุกคามต่าง ๆ ที่ทำให้ปะการังเครียด เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง และการปล่อยน้ำเสียลงในทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ กรมได้เปิดโอกาสให้เครือข่ายชุมชนชายฝั่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อพบจุดปะการังฟอกขาวที่รุนแรง หรือมีแนวโน้มที่กำลังจะตาย ให้รีบแจ้งเบาะแสไปยังสำนักงานภายในพื้นที่สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้ง 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล หรือโทรไปที่เบอร์ 1362 สายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อที่กรมจะดำเนินการประเมินและพิจารณาในการตัดสินใจย้ายปะการังไปไว้ในที่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ทะเลที่มีอุณหภูมิเย็น เพื่อปะการังจะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมอีกครั้ง ทั้งนี้ จะออกอากาศ ในรายการ "ข่าวค่ำมิติใหม่" ทางช่องหมายเลข 3 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง