DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง"

  • 22 พ.ค. 2567
  • 134
กรมทะเลชายฝั่ง อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง"

            วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 อำนวยการให้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจตราลาดตระเวน อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 162 คน รถยนต์รวม 41 คัน รถจักรยานยนต์ 12 คัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ข้อมูลวิชาการ เฝ้าระวัง ตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำแก่นักท่องเที่ยว โดยเคร่งครัด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง