DMCR FACEBOOK

กรมทะเล หารือร่วมกับ มูลนิธิ ECCA Family CORSEA และ Green Fins เดินหน้าสานต่อความร่วมมืองานวิจัยและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 27 พ.ค. 2567
  • 52
กรมทะเล หารือร่วมกับ มูลนิธิ ECCA Family CORSEA และ Green Fins เดินหน้าสานต่อความร่วมมืองานวิจัยและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

            วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 (ที่ห้องประชุมอธิบดี ทช. ชั้น 9 สำนักอธิบดี) ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำทีมนักวิชาการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ให้การต้อนรับคณะทำงานจากมูลนิธิ ECCA Family CORSEA และ Green Fins ในการเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต โดยทาง CORSEA ได้นำเสนอบทบาท หน้าที่ขององค์กร ในการดำเนินภารกิจด้านการศึกษา วิจัย และฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งระบบนิเวศใต้ท้องทะเล และสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเดียวกันนี้ เพื่อให้การดำเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิ ECCA Family และ CORSEA ได้หารือถึงการต่อบันทึกความร่วมมือ (MOU) ที่กำลังจะสิ้นสุดลง เพื่อสานต่อการทำงานร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ กรม ทช. ได้แนะนำแผนการดำเนินงานและกรอบแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และภาคีเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง เพื่อประสานการทำงานด้านการวิจัย การอนุรักษ์ ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบนิเวศทางทะเลต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง