DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ดำน้ำสำรวจทุ่นแนวเขตและทุ่นผูกเรือบริเวณพื้นที่หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง

  • 6 มิ.ย. 2567
  • 116
กรม ทช. ดำน้ำสำรวจทุ่นแนวเขตและทุ่นผูกเรือบริเวณพื้นที่หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง

           วันที่ 6 มิถุนายน 2567 กปพ.โดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง ร่วมกับส่วนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 310 ออกปฏิบัติงานดำน้ำสำรวจทุ่นแนวเขตและทุ่นผูกเรือบริเวณพื้นที่หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณพื้นที่เกาะมันกลางและเกาะมันใน(หาดหน้าบ้าน) เพื่อป้องกันการทิ้งสมอเรือในแนวปะการังและแสดงแนวเขตพื้นที่แหล่งปะการังในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การสำรวจครั้งนี้พบทุ่น บางส่วนเกิดความเสียหายไม่สามารถใช้ประโยชน์ตามเป้าประสงค์ได้ ส่วนทุ่นแนวเขตปะการังประเภททุ่นไข่ปลาพบมีความเสียหายทั้งหมดในบริเวณเกาะมันใน (หาดหน้าบ้าน) ทั้งนี้ จะได้ดำเนินการวางแผนซ่อมแซมและบำรุงรักษาทุ่นในบริเวณดังกล่าวต่อไป ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ไม่พบการเกิดอุบัติภัยทางทะเลในพื้นที่ปฎิบัติงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง