DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ร่วมกับ จังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลบ่อตรุ และหน่วยงานในพื้นที่ จัดกิจกรรมวันทะเลโลก 2567 สวนป่าทักษิณ (เฉลิมพระเกียรติ) ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

  • 8 มิ.ย. 2567
  • 117
กรมทะเล ร่วมกับ จังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลบ่อตรุ และหน่วยงานในพื้นที่ จัดกิจกรรมวันทะเลโลก 2567 สวนป่าทักษิณ (เฉลิมพระเกียรติ) ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

            วันที่ 8 มิถุนายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สทช.5) ร่วมกับ จังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลบ่อตรุ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันทะเลโลก ประจำปี 2567 (World Oceans Day 2024) ในธีม Awaken New Depths : ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร ณ สวนป่าทักษิณ (เฉลิมพระเกียรติ) ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ร่วมด้วย นายกระจายศักดิ์ ศรีสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติภายในงาน โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปล่อยเต่าทะเล จำนวน 10 ตัว และพันธุ์ปูม้า จำนวน 50 ล้านตัว กุ้งกุลาดำ จำนวน 2 แสนตัว คืนสู่ธรรมชาติ การเก็บขยะทำความสะอาดชายหาด การปลูกป่าชายหาด จำนวน 100 ต้น การวางซั้งบ้านปลาโดยกลุ่มเครือข่าย ทช. บริเวณชายฝั่ง และการแสดงบนเวที ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 850 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง