DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนชายฝั่ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

  • 12 มิ.ย. 2567
  • 63
กรมทะเล ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนชายฝั่ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

            วันที่ 12 มิถุนายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนชายฝั่ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสัมภาษณ์ตามแบบสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชนชายฝั่ง เพื่อการพัฒนาประโยชน์อย่างยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยจะนำข้อมูลที่รวบรวมได้ ส่งไปยังกองจัดการชุมชนชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง