DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง เข้าตรวจสอบซากโลมาเกยตื้น ใต้ที่พักอาศัย ชายฝั่ง ตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

  • 12 มิ.ย. 2567
  • 68
กรมทะเลชายฝั่ง เข้าตรวจสอบซากโลมาเกยตื้น ใต้ที่พักอาศัย ชายฝั่ง ตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

            วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) ได้รับแจ้งจากคุณนิสา โพธุง เรื่องพบซากโลมาเกยตื้น ใต้ที่พักอาศัย ชายฝั่ง ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ ศวทบ. เข้าตรวจสอบพบเป็นโลมาอิรวดี (Irrawaddy Dolphin : Orcaella brevirostris)
- เป็นเพศผู้ วัยรุ่น
- ความยาว 196 เซนติเมตร
- น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม
- สภาพซากเน่ามาก
เจ้าหน้าที่ ศวทบ. ทำการชันสูตรพบว่า
- ผิวหนังหลุดลอกทั่วทั้งลำตัว
- การสะสมไขมันใต้ผิวหนังอยู่ในเกณฑ์ดี มีความหนา 2.3 เซนติเมตร
- ไม่พบอาหาร หรือสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินอาหาร ส่วนต้น
- ไม่พบปรสิตในกระดูกหู
- อวัยวะภายใน ตับ ไต ม้าม ลำไส้ ระบบสืบพันธุ์ หายไปทั้งหมด
สรุปสาเหตุการตาย ไม่ทราบสาเหตุเนื่องจากสภาพซากเน่ามาก และไม่พบรอยโรคที่อาจเป็นสาเหตุการตายในอวัยวะที่คงเหลืออยู่
            ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ศวทบ. ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก ชีววิทยา วงจรชีวิต และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้แจ้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ การตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรในพื้นที่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง