DMCR FACEBOOK

กรมทะเล นำภาคเอกชนทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน ในโครงการ “ปลูกต้นกล้า รักษ์ป่าชายเลน” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ชลบุรี

  • 22 มิ.ย. 2567
  • 181
กรมทะเล นำภาคเอกชนทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน ในโครงการ “ปลูกต้นกล้า รักษ์ป่าชายเลน” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ชลบุรี

            วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี นำพนักงานบริษัทนิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน ในโครงการ “ปลูกต้นกล้า รักษ์ป่าชายเลน” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ปลูกต้นไม้ป่าชายเลน จำนวน 150 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้พนักงานร่วมทำกิจกรรม CSR ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง