DMCR FACEBOOK

กรมทะเล สำรวจติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมซ่อมแซมทุ่นแนวเขตที่เสียหาย หมู่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต

  • 22 มิ.ย. 2567
  • 61
กรมทะเล สำรวจติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมซ่อมแซมทุ่นแนวเขตที่เสียหาย หมู่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต

              วันที่ 21-22 มิถุนายน 2567 กปพ. โดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ส่วนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง ออกปฏิบัติงานสำรวจติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลาดตระเวนเฝ้าระวังและคุ้มครองในพื้นที่ตามประกาศกระทรวง ฯ พื้นที่เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต จัดเก็บซ่อมแซมทุ่นแนวเขตที่เสียหาย และประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมการจัดประชุมระดมความคิดเห็นและพิจารณา (ร่าง)-ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง กำหนดบริเวณผูกจอดเรือกับทุ่นจอดเรือ และเส้นทางการนำเรือเข้าออกในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ….. ทั้งนี้ ยังพบสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในบริเวณอ่าวทือ อ่าวหลา หลานุ้ย และกองปะการังเทียม ซึ่งจะรายงานให้ ศอวบ. เพื่อพิจารณาต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง