DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ร่วมกับท้องถิ่น จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ หาดทรายรีสวี จ.ชุมพร

  • 9 ก.ค. 2567
  • 102
กรมทะเล ร่วมกับท้องถิ่น จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ หาดทรายรีสวี จ.ชุมพร

              วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ปะทิว ชุมพร) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ หาดทรายรีสวี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมี นายธนิต พ่วงแม่กลอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน , ผู้นำท้องที่ ,ท้องถิ่น , โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ,อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหิน, อสม.บ้านหาดทรายรี และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 100 คน ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด ได้จำนวน 1,590 กิโลกรัม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง