DMCR NEWS

รองฯ โสภณ ลงพื้นที่ตรวจงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 17 ธ.ค. 2558
  • 1,076
รองฯ โสภณ ลงพื้นที่ตรวจงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

               เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นายโสภณ ทองดี รอง อทช. เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างต่อเรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต เรื่อง การขอย้ายตำแหน่งท่อไอเสียนอกเรือ และการส่งมอบงานงวดที่ 5 โดยมีนายพชพง ทุมมาศ ลนก.พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ จากทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง