DMCR NEWS

ทช. จับมือ อส. จัดทำคู่มือการตรวจพิสูจน์สิทธิที่ดิน

  • 17 ธ.ค. 2558
  • 554
ทช. จับมือ อส. จัดทำคู่มือการตรวจพิสูจน์สิทธิที่ดิน

               เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นางสาวสุทธิลักษ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการจัดทำคู่มือการตรวจพิสูจน์สิทธิในที่ดินในที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้บริหารกรมฯ ตลอดจนผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง