DMCR NEWS

"กรมทะเล"ร่วมงานการแถลงผลงานรัฐบาล ครบรอบ 1 ปี

  • 23 ธ.ค. 2558
  • 1,236
"กรมทะเล"ร่วมงานการแถลงผลงานรัฐบาล ครบรอบ 1 ปี

               เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ 1 ปี โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลัด.ทส.) พร้อมผู้บริหารระดับสูงของทุกส่วนราชการเข้าร่วม ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เป็นผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลงานดังกล่าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมฯ ลงพื้นที่ร่วมออกบูธนิทรรศการแจกของที่ระลึกมากมาย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ในขณะที่ช่วงบ่ายนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานรัฐบาลในวาระครบรอบ 1 ปี ในการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณถนนหน้าทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยนิทรรศการในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ การจัดสรรที่ดินให้ผู้ยากไร้ และการกัดเซาะชายฝั่ง

      

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง