DMCR NEWS

นายกรัฐมนตรีเปิดงาน “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

  • 29 เม.ย. 2559
  • 778
นายกรัฐมนตรีเปิดงาน “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

               เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมต้อนรับและร่วมงาน ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้แวะเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งนักวิชาการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม-Hall 9 อิมแพค เมืองทองธานี

       

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง