DMCR NEWS

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ 4

  • 25 พ.ค. 2559
  • 888

 รายละเอียดคลิกที่นี่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดกาาร"

                        2.ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ

ดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ 4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง