DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 29 ก.ย. 2560
  • 1,442

อัตราจ้าง : 4 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมทรัพยากรทางทะเลแล.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 9.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 227