DMCR NEWS

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

  • 27 ส.ค. 2561
  • 2,123

อัตราจ้าง : 7 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.81 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 151
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.56 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 164