DMCR NEWS

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

  • 13 ก.ย. 2561
  • 1,950

อัตราจ้าง : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 195