DMCR NEWS

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานทุนหมุนเวียน สังกัดสถานแสดงพันสัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

  • 28 มี.ค. 2562
  • 1,544

อัตราจ้าง : 3 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : สังกัดสถานแสดงพันสัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานทุนหมุนเวียน สังกัดสถานแสดงพันสัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.50 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 167