DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  • 13 ก.ย. 2562
  • 3,482

อัตราจ้าง : 0 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.97 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1635