DMCR NEWS

รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป่าชายเลน กรุงเทพมหานคร

  • 19 มิ.ย. 2563
  • 1,049

อัตราเงินเดือน : 9,000 บาท

อัตราจ้าง : 230 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร

          จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้าง เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว กรม ทช. จึงได้จัดทำโครงการจ้างงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ขึ้น เพื่อรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราวมาช่วยปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าชายเลน ท้องที่ กรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลาจ้างงาน 3 เดือน (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2563)
*** ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์เยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท (3 เดือน)
*** ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท (3 เดือน)  
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่

: ​สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี)
: ที่อยู่ 246/2 ถ.เจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
: เบอร์โทร 032 470 459

ดาวน์โหลด

รายละเอียดการรับสมัคร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 67
ใบสมัครงาน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 22