DMCR NEWS

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 10 ก.ย. 2563
  • 3,038

อัตราจ้าง : 11 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 783
ตำแหน่งนายสัตวแพทย์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 189
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.39 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 230
ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 238
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.81 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 308
ตำแหน่งนักวิชาการประมง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 664
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.58 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 281
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.91 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 366
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 96
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 33
ตำแหน่งนายช่างรังวัด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 253